”Houston – we have a problem!”

Så här ett drygt halvsekel senare känns denna mening högaktuell oaktat att det inte är Houston som bör anropas. Men…