Hur säkerställs stöd till alla skolbarn?

”Kalla fakta har i sitt program ”De osynliga barnen” 3 december lyft det tilltagande problemet med att skolorna inte kan…