Polisen måste bli bättre på att fråga brottsutsatta om de vill ha kontakt med stödverksamhet, skriver Brottsofferjouren Kungälv.

Hur ska brottsoffer få stöd?

I Västra Götaland har Polisen förmedling av brottsoffer minskat med 43 procent sedan Polisens omorganisation 2015. Brottsofferjouren Kungälv vill att alla brottsoffer ska få frågan ”Går det bra att stödverksamhet kontaktar dig?

Hur ska brottsutsatta, vittnen och anhöriga få det stöd de har rätt till – när alla inte ens får frågan om de vill ha stöd?

Nyligen släppte Brottsofferjouren länssiffror för hur Polisen förmedlar kontakt mellan brottsoffret och Brottsofferjouren. Trenden med minskad kontaktförmedling fortsätter. Uppskattningvis 5094 brottsoffer i Västra Götaland har gått miste om stöd från Brottsofferjouren efter 1 januari 2015.

Om några veckor kommer siffrorna för de lokala brottsofferjourerna, däribland Brottsofferjouren Kungälv som täcker Kungälv, Stenungsund, Orust och Tjörn. Vi vill redan nu uppmärksamma att en enkelt ställd fråga kan göra en enormt stor skillnad för brottsoffren.

Det som, bland annat, förändrades 2015 var att den obligatoriska kontaktfrågan togs bort i Polisens gamla anmälningssystem. I det nya anmälningssystemet går inte kontaktfrågan att hoppa över. Problemet är att det gamla anmälningssystemet fortfarande används och poliser med stor arbetsbörda hoppar över kontaktfrågan.

Det var inte bara kontaktfrågan som togs bort, det var också de regionala brottsoffersamordnarna. Ingen fångade upp de 5094 brottsoffren i Västra Götaland under vägen. I stället för att få någon att prata med och få svar på alla frågor om polisförhör, rättegång och ersättningar, lämnades de redan hårt drabbade åt sitt eget öde — för att systemet ändrades 2015. 

Ofta behöver det gå en tid efter brottet innan man känner sig redo att ta hjälp. Då kan en utbildad stödjare från Brottsofferjouren höra av sig och fråga ”Hur mår du nu? Hur vill du gå vidare?” Men då måste kontakten först ha förmedlats av en polis, av en anmälningsupptagare på 114 14 eller av en brottsoffersamordnare inom Polisen. Man kan dock ta egen kontakt med Brottsofferjouren på tel. 0200-212019

Brottsofferjouren Kungälv vill att alla brottsoffer ska känna till att det finns kostnadsfri hjälp att få.

Vi vill att alla poliser och anmälningsupptagare på 114 14 ställer frågan till brottsutsatta, vittnen och anhöriga: ”Går det bra att stödverksamhet kontaktar dig?”

Brottsofferjouren Kungälv genom Helena Stranne, ordförande

Relaterade artiklar
Fler artiklar