I absoluta bottenskiktet för undervisning

Det som flera politiker på högersidan använder sig av, som ursäkt för att svälta ned skolan till en undernärd nivå,…