Ingen ska lämnas utanför

Ensamhet och lågt socialt deltagande bland personer med funktionsnedsättning är ett ämne som sällan debatteras i samhället. Dessvärre är fenomenet…