Ingen skattehöjning efter nya pengarna från staten

Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen ökat bidragen till kommunerna rejält, Tjörn lär få uppemot 40 miljoner mer (vi har inte fått…