Inkompetens skapar skattehöjning på Tjörn

Jag vill upplysa alla Tjörnbor att frågan om skolornas så kallade framtid på Tjörn hanteras totalt vettlöst av ansvariga politiker….