Inställd operation med några timmars varsel

Ibland blir politiken, förtroendeuppdraget och beslutsfattandet så personligt brännande. Jag är ledamot i regionfullmäktige för Vänsterpartiet och sitter därför på…