Instämmer i hyllningen

Svar på insändaren: ”Jag vill hylla alla som stretar på” Instämmer helt i Maria Renfors hyllningar till alla som ”stretar…