Inte mer jämställt med förkortad arbetsdag

Svar på insändaren ”Förkortad arbetsdag gynnar kvinnorna” i Lokaltidningen 21 december.

Vänsterpartiets huvudargument på fullmäktige när motionen om 6-timmars arbetsdag behandlades är att kvinnodominerade yrkesgrupper gynnas av färre arbetstimmar då det frigör mer tid för hemarbete.

Skapar vi verkligen ett mer jämställt Tjörn av ytterligare två timmars oavlönat hushållsarbete med hänvisning till att det är inom kvinnodominerade yrken som sex timmars arbetsdag behövs? Djupare analys är överflödig. De röda brukar tala om kvinnofällor i feministisk anda men vad är då inte ett förslag som syftar till att frigöra mer tid för kvinnligt hushållsarbete? Förslaget innebär ju en återgång till samhällsnormer från tidigt 1900-tal som vi inte ens i vår vildaste fantasi trott skulle återupplivas. Vi som såg ett vänsterparti med ambitioner att arbeta för ett mer jämställt samhälle, inte mindre!

Vi inser att det fortfarande finns oförsvarbara skillnader mellan kvinnors och mäns löner och kommer arbeta för mer jämställda lönenivåer. För oss är det däremot självklart att familjen själv avgör vem som gör vad och när i hushållsarbetet. Tjörns kommunfullmäktige ska inte tala om hur hushållsarbete bäst fördelas inom familjerna på Tjörn. Vi kan konstatera att det redan finns allt för många områden där politiker omyndigförklarar och kommer med pekpinnar om hur vi bäst formar våra privatliv.

Vår vädjan till vänsterpartiet blir därför att ni släpper 20-talets förlegade inställning, att kvinnors inkomster ska anses mindre värda och att det är kvinnor som ska stå vid spisen och laga mat till män när de kommer hem från sina jobb. Vi tycker istället att politikens uppgift är att skapa de förutsättningar som möjliggör för Tjörnborna att själva bestämma fördelning av hushållsarbete inom familjen.

Tjörnmoderaterna

Relaterade artiklar
Fler artiklar