Inte realistiskt i nuläget

Svar på insändaren:

”Skattepengarna måste ingå i en plan som är långsiktig”

Jag håller med om att det är av vikt att tänka långsiktigt med stora planer. Samtidigt är frågan om en helt ny tågdragning utmed E6, som insändarskribenterna själva skriver, ett helt annat projekt och av en annan dignitet. Vi talar om miljarder i investeringskostnad. Det är ju inte för dyrt om någon vill betala, det har ni rätt i. Men ju större pengar det handlar om, desto svårare är det att få alla att dra åt samma håll.

Däremot tror inte jag att det i nuläget är realistiskt att kombinera detta projekt med Stenungsunds aktuella plan på resecentrum. Att lägga ett resecentrum i Munkeröd för att vi i bästa fall inom 15 år får ett beslut på att dra om banan ute vid E6 har jag svårt att se att det blir någon enighet kring. Sedan kanske inte det ena behöver utesluta det andra i den bästa av världar.

Jonas Rindefjell

Chefredaktör Lokaltidningen