Ja, det behövs ett nytt resecentrum!

Med anledning av insändare i Lokaltidningen i frågan ett flertal gånger, önskar jag bidra med följande, i frågan: Stenungsund är…