Jag sa nej till att strunta i lagen

Svar på insändaren:

”Felaktig bild av turerna kring färjans motorbyte”

Bo Bertelsen försöker nu lasta mig för att inte samarbetet fungerar mellan kommunen och bolaget – där Bo Bertelsen själv alltså sitter i båda ändar? I den ena änden Hamnbolaget har han hjälp av Gert Kjellberg och i den andra – kommunen – av liberalen och kommunalrådet Martin Johansen och moderaten Lars Carlsson. Här har de (inom den styrande politiska gruppen) alltså svårt att nå fram till sig själva och varandra och verkar konkurrera istället för att samarbeta?

Jag har som socialdemokrat bara en minoritetspost i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och TKFAB.  Men enligt Bo Bertelsen är det tydligen mitt fel att det inte har tagits något initiativ till motorbyte tidigare? Det finns förresten inga handlingar som berör behov av motorbyte från det  möte för ett år sedan, som  Bertelsen hänvisar till i sin insändare. Är det så att det måste till en socialdemokrat för att det ska tas initiativ i tid? Då borde vi byta ut majoriteten och låta Socialdemokraterna axla det ansvaret.

Vad jag gjorde på KSAU var något så självklart som att säga nej till att kommunen och det kommunala bolaget skulle strunta i lagen. Men ni beslutade ju ändå att köra på. Min reservation blev ju bara en minoritetsmarkering. Så vad är ditt problem Bo Bertelsen? Kan du inte ens tåla att jag yppar en kritisk åsikt?

Rosalie Sanyang (S)