Jobben viktigast för S

Målet för Socialdemokraterna är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU år 2020. Omöjligt, säger vissa och orealistiskt säger andra. Socialdemokraterna har dock inte för vana att lyssna på olyckskorpar och räds inte tuffa utmaningar. Sedan 1800-talet har vi kämpat mot fattigdom, för social hållbarhet, för jobben och för ett tryggt samhälle.

Vi ser nu att jobbsatsningarna ger resultat.

Sysselsättningen ökar kraftigt inom privata och offentliga tjänster och bygg och vi har den lägsta arbetsförmedlingen sedan 2008.

Samtidigt satsar den S-ledda regeringen på 90 000 fler utbildningsmöjligheter och sänkt skatt vid anställning av en första medarbetare.

Svensk ekonomi är stark och därför kan S-ledda regeringen också satsa ytterligare på välfärden.

75 procent av Sveriges pensionärer får sänkt skatt, barn- och studiebidrag höjs, två miljarder för mer personal i vården och höjt tak i sjukförsäkringen för att nämna några satsningen.

En viktig åtgärd för att fler ska komma i arbete är satsningen på extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända har ökat markant under det senaste året. I december hade drygt 11 000 personer en extratjänst, vilket är en ökning med drygt 7 000 tjänster från maj månad samma år. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. De så kallade extratjänsterna är jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända med full lön som betalas av staten. Det är riktiga jobb och ett sätt att komma in på arbetsmarknaden. I Stenungsunds kommun har vi ett tjugotal extratjänster.

Tillsammans bidrar detta till ett socialt hållbart samhälle vilket är viktigt då stora klyftor, utanförskap och arbetslöshet är förödande.

Det går före stora ofinansierade skattesänkningar.

Bo Pettersson (S)

kommunalråd

Janette Olsson (S)

bildnings- och socialutskottet

Relaterade artiklar
Fler artiklar