Kan corona göra städerna bättre?

London har byggt hundratals kilometer nya cykelbanor. Madrid har tagit bort biltrafiken från 29 gator, och Bryssel har förvandlat 4…