Klimatet förbättras ej av fina ord

Klimatforskaren Kevin Anderson som varit gästprofessor vid Uppsala universitet publicerade nyligen en artikel i tidskriften Climate Policy. I denna beräknas…