Klimatet kräver krafttag

Fakta är på bordet. Larmrapporterna duggar tätt nu. Koldioxidhalterna i atmosfären fortsätter stiga, havsnivåerna ökar snabbare än förväntat, väderkatastrofer förutspås,…