Klimatförnekarna blandar bort korten – i onödan

Svar på insändaren ”Är ni den räddaste och okunnigaste generationen någonsin”

Jag är verksam i Klimatsvaret som arbetar för att stoppa klimatförändringen. Vi skriver många insändare och sorgligt ofta får vi svar från personer som i allmänt språkbruk kallas klimatförnekare, alltså personer som med tvivelaktiga argument försöker lura allmänheten att inte ta klimathotet på allvar. Den före detta civilingenjören Percy Karlsson är ett bra exempel.

Man kan verkligen fråga sig varför dessa klimatförnekare gör sig så mycket besvär. Min misstanke är att de är livrädda för de åtgärder som de tror att staten kommer att tillgripa för att minska utsläppen från fossila bränslen.

Men åtgärder är nödvändiga. Forskarna är mycket tydliga med att koldioxidutsläppen måste stoppas och att det måste ske snabbt. Alternativet är att övervältra alla bekymmer och kostnader på kommande generationer och det kan ingen vettig människa vilja. Även om vi inte känner oss helt övertygade om att klimatförändringen är farlig så säger oss försiktighetsprincipen att vi inte får ta några risker som kan hota framtiden för våra barn och barnbarn.

Och den goda nyheten är att utsläppen kan minskas kraftigt, utan att majoriteten av befolkningen drabbas. Låt de värsta förstörarna – alltså de som orsakar allra mest utsläpp av koldioxid från fossila bränslen – betala för sig. Lägg en stigande avgift på bensin och diesel, där statens hela intäkt från avgiften delas ut till oss alla i lika stora delar, varje månad. Det skulle de allra flesta av oss vinna på.  En stigande avgift på fossila bränslen med full utdelning skulle på sikt stoppa alla utsläpp och dessutom kunna bli en modell för alla länder. 

Lars Almström

Klimatsvaret – CCL Sverige