Klimatförsämringen fortsätter på Orust!

Vi har inte ens hunnit smälta Energidagarna på Orust med meteorologen Martin Hedbergs kärva budskap, om höjd havsyta med upp mot 15-18 meter inom 200-300 år med dagens redan utsläppta koldioxider, förrän nästa negativa rapport publiceras.

Nu är det Företagsklimatet som Svenskt näringsliv rapporterar om.

Av Sveriges 290 kommuner så har Orust gått från plats 233 år 2009 till nr 267 för 2017. Årets försämring är -3. Bland de olika faktorer som man mäter så finns det enskilda ljusglimtar som politikernas respektive tjänstemännens attityder till företagande. Vi på Orust har förbättrat oss med 19 respektive 20 placeringar men ligger ändå bara på 263 respektive 267 plats i landet!

Och ovanpå allt detta så kämpar nu Orust Kommun med att passera Munkedal och Dorotea i skatteligan för att nå Sveriges högsta skatteuttag! Av 290 kommuner så ligger Orust just nu på 288 plats! Kommunen planerar nu att utöka byråkratin i kommunhuset med ytterligare två chefer under kommunchefen. Den höga kommunalskatten påverkar företagsklimatet på många sätt. Den försvårar rekryteringen av anställda då antalet invånare mellan 25 och 55 år har minskat drastiskt och den förstör incitamenten för nya entreprenörer och jobbsökanden med särskilda kvalifikationer att flytta till Orust.

Orust Kommun måste nu omgående visa handlingskraft för att både förändra attityderna till företagande som att försöka skapa så bra villkor och möjligheter som reglerna ändå medger.

Vi måste arbeta med följande:

1. Entreprenörskap i skolan, aktivt arbete för att elever får ökad kunskap om företagandets villkor i skolan genom exempelvis Ung Företagsamhet

2. Tjänstegarantier, ge en garanti för att till exempel detaljplanen för nya fabriken tar max 10 månader. (om Länsstyrelsen är ”grön”)

3. Utmaningsrätt, låt företag/aktörer ge anbud på att driva kommunala verksamheter bättre och billigare!

4. Valfrihetssystem, låt invånarna själva få välja till exemple omsorg enligt LOV. Detta förutsätter att det finns något att välja på!

5. Storleksanpassade upphandlingar, att vi delar in projekten i mindre delar så att fler lokala företag har chans att lägga anbud.

6. Mer information och reklam för våra upphandlingar!

7. Och naturligtvis sänkt kommunalskatt redan från årsskiftet 2018!

Anders Arnell 

Robert Larsson

Nya Moderaterna, Slussen och Höggeröd

Relaterade artiklar
Fler artiklar