Kommunavgifter för fritidsboende rätt väg att gå

”Låt fritidsboende vara med och betala” säger Holger Formgren i ett medborgarförslag till Orust kommun. Ett intressant förslag som borde…