Kommunen har vägrat att svara eller förhandla

Stenungsunds kommun vägrar följa länsstyrelsens och Lantmäteriets beslut. Stenungsunds kommun har sedan 1950-talet bedrivit sopstation på Stripplekärr med miljöfarlig förbränning…