Kommunen kör över personalen och försämrar boendes situation

Trots massiva protester från personalen och anmälningar till IVO rörande boendes förhållanden på Stenungsunds kommuns äldreboenden så väljer kommunen att…