Kommunens agerande är direkt motbjudande

Jag är glad och tacksam. Regeringen vek inte ned sig för kommuner som vill neka människor hemtjänst och vård när…