Kraftfullare klimatpolitik krävs – men hur?

Hur ska allmänheten acceptera nödvändiga prisstegringar på fossila bränslen? Kommer Kanadas nya klimatlag bli en modell för resten av världen,…