Kultur- och fritidsfrågor måste bakas in

Svar på insändaren: ”Magstarkt av er att klaga nu” Under våren i år kom utredarens färdiga förslag till skolutveckling på…