Kulturen ska fredas från politisk klåfingrighet

Vi tror att de flesta politiker som har tillgång till ett partipolitiskt dokument rörande deras förhållande till Kulturen menar att…