Kulturförnekare blockerar samhällsutvecklingen

Att vara oense kan vara kryddan och utmanande när argumenten är intellektuellt begripliga och tonen saklig. Men när kulturen som…