Kulturhus framför skolor och äldreboende!

Barn- och utbildningsnämndens budget 2018 var 375 miljoner, de faktiska kostnaderna efter många omfattande neddragningar ligger på ca 392 miljoner…