Kulturpengar hjälper inte skolan på Tjörn

Svar på insändaren: ”Varför är kultur viktigt?” Tjörnpartiet står bakom det budgetförslag som vi lade fram tillsammans med S, och…