Låt kulturtåget rulla på hela Tjörn!

Att stödja kultur där alla ska få möjlighet att vara med är en viktig fråga för Socialdemokraterna på Tjörn. Kultur…