Lägg bort den där prestigen

Tjörns majoritetpolitiker, skolorna på Tjörn behöver mer resurser, våra barn behöver sin utbildning och få sina behov tillgodosedda. Så länge…