Lång väntetid i Varekil och Tuvesvik

Att resa med Västtrafik mellan Käringön och Göteborg tar i vissa relationer väldigt lång tid. Orsaken är den långa väntetiden…