Läs vidare om ni vill ha andra arbetsuppgifter

Svar på insändaren: ”Stort tack till anhöriga som reagerar” Efter att ha varit chef för en vårdenhet i många år…