Låt föräldrarna återta ansvaret för barn under 18 år

Som ordförande (f.d.) för Föreningen Svanesund med mycket aktiviteter för barn och vuxna samt dessutom med ett aktivt politiskt liv…