Låt förnuftet segra

Svar på insändaren: ”Vi ska vara glada att vi har fritidsboende” Bäste granne, tack för ditt utförliga svar på mitt…