Låt kulturen överleva

Kultur och fritidsnämnden har år efter år fått en budget och hållit den år efter år. Utfört de uppgifter som…