Låt oss slippa äga fossilbolag

Jag är en av de många som äger aktier i kol- och oljebolag. Ändå ser jag mig som en miljövän…