Kan Röda huset bli ett nytt kulturhus på Tjörn, frågar sig insändarskribenten Stig Hilmersson. FOTO: Annika Sahlin Ottosson

Låt skammens hus bli nytt kulturhus!

Röda huset – skammens hus – har återigen hamnat på ruta ett. I Lokaltidningen kunde vi läsa att det fortfarande är oklart vad det ska användas till, när tanken på att flytta huset till Nösnäs nu övergivits.

Kommunen berättar att den ska återkomma om vad som ska hända med huset. Med andra ord, historien upprepar sig.

Lokaltidningen har under många år haft flera insändare från undertecknad och många artiklar om huset som jag benämner som Skammens hus. Alla politiker tillsammans med samhällsbyggnad drev igenom svartbygget som senare blev huset utan bygglov.  För ett antal år sedan anmälde jag ärendet till länsstyrelsens bygg- och planenhet. Svaret jag fick var att länsstyrelsen inte kunde ålägga kommunen något föreläggande eller vite. Kommunen var suverän i detta ärende och skulle endast kunna bötfälla sig själv – detta blev ett moment 22. 

Kommunen som kan gå på privatpersoner och döma ut viten för svartbyggen, har själv ett präktigt svartbygge att stoltsera med. Och hur många år det nu stått där utan åtgärd är det väl snart ingen som minns längre.

Det är dags att agera politiker i Stenungsunds kommun. Och det finns en lösning. Tjörn har i flera år hållit på att utreda vad man ska göra med Sagahuset och tomtmarken som i dag fungerar som Kulturhus. Stenungsunds politiker, ställ upp för Tjörn och skänk huset till Tjörns kommun.

Dels löser man problemen med kostnaden för Röda huset som sedan det utrymdes har kostat 15 miljoner kronor för oss skattebetalare (orsakat av politikers och tjänstemäns obeslutsamhet).

Går inte det anser jag att ett sista alternativ kan övervägas: Låt brandkåren göra en övningsinsats och ”tända eld på huset”.

Det ska inte läggas en enda skattekrona till på detta skammens hus!

Och förresten, när tänker ni politiker svara på dessa insändare och frågor från oss medborgare här i Lokaltidningen?

Stig Hilmersson

Relaterade artiklar
Fler artiklar