Ledamöterna blev uppläxade!

Vid senaste fullmäktigemötet, följt via webbsändning, kunde man se och höra hur kommunalrådet Catharina Bråkenhielm, som med emfas riktade kritik…