Leve företagsamheten!

Företagen i Stenungsund och deras över 9 700 anställda bidrar tillsammans med 2,7 miljarder i skatt varje år. Det är skillnad…