Lyssna själva på senaste fullmäktigemötet

Svar: På insändarsvaren från SD och Tjörnpartiet i Lokaltidningen 11 oktober. Jag vill börja med att tacka för svaret på…