Skiss för hur det nya bostadsområdet "Kajen", tidigare Malaga, ska se ut. Pressfoto:Christian Badenfelt

Malaga blir Kajen

Svar på insändaren ”Oansvariga exploatörer”.

Den 6-7 september höll mark- och miljödomstolen huvudförhandling i Rönnäng gällande projektet Kajens (Malagakajens) vara eller icke vara. Detta är ett projekt som engagerar många, både de som är för och de som är mot. Vi vet dock, av reaktioner som vi fått, att många Skärhamnsbor ser fram emot en upprustning och uppfräschning av området, och vi önskar att detta hade kunnat få reflekterats under huvudförhandlingen. Så som det dock brukar vara under sådana här tillställningar utgjordes åhörarkretsen huvudsakligen av de som är negativt inställda till projektet, och det kanske ligger i sakens natur: de som är positivt inställda anser inte att de behöver komma, sökanden (exploatören) argumenterar ju för projektet, och de som är negativt inställda ser sig nödsakade att inställa sig för att få sin röst hörd. Naturligt och självklart.

Vad som däremot inte kan anses som naturligt och självklart är när en person ur åhörarkretsen med, vad som förefaller vara, vett och vilja förorsakar att förhandlingarna fördröjs. Detta innebär Inte bara tillkommande kostnader för sökanden (detta var kanske avsikten?), utan även kostnader för det allmänna. En fullsutten rätt kan inte vara billig.

Detta skrivs som en partsinlaga och som en reaktion på den artikel som publicerades i denna tidning, skriven av Jeanette Lagervall. Att hänföra till exploatören som oansvarig är respektlöst och obefogat, det saknar saklig grund och vi tolkar det som ett känslomässigt utfall. Det tyder även, enligt vårt förmenande, på avsaknad av respekt för vårt rättssystem och institutet mark- och miljödomstolen.

I Lagervalls artikel förs vidare fram ett antal påståenden, och även ett personligt påhopp som tangerar förtal. Det är mycket beklämmande och problematiskt när en företrädare för det offentliga (Lagervall är aktiv politiker i Skärhamn) använder sig av falska fakta och personangrepp för att föra fram sin ståndpunkt. Att sakligt argumentera mot ett projekt vore väl mer hedervärt.

Vi vill här med bestämdhet slå fast att projektet Kajen (Malagakajen) intill minsta detalj styrs av de lagar och regler som råder i Sverige, och vi kommer aldrig att göra avsteg från detta. Inte nog med det, vi har för avsikt att skapa ett fantastiskt område för Skärhamn i stort, inte bara för de som väljer att bosätta sig i de nybyggda husen. Glöm inte, att Källstången (Havsporten) var nybyggt, på jungfrulig mark, för inte så länge sedan. Nu torde det väl med visst fog kunna sägas att det området är en integrerad och omtyckt del av Skärhamn.

Kristoffer Österholm

AB Toftö, ”exploatören”

Relaterade artiklar
Fler artiklar