Märklig tolkning av lag och ordning

Svar på insändaren: ”Ordning och reda” Ett oppositionsråd ska företräda oppositionen och således väljas av oppositionen men inte i fallet…