Medmänsklighet och kunskap

Vad är medmänsklighet? Hur använder vi vår kunskap? ”Vi är på väg tillbaka till en vildhet i världen, det fattas…