Mer buss för pengarna?

Så kom den då den nya busstidtabellen för Orust marknadsförd med fler kvälls- och helgturer. Ja, vi fick en kvällstur…