Mer nytta för kulturen utan ett kulturhus

För 88 miljoner kan vi, (enligt förvaltningens beräkningar, som vi bett om), få både fullskaliga idrottshallar och kulturscener på både…