Mer stöd till polisen med ny lagstiftning

Moderaterna vill skyndsamt ändra lagstiftningen så att polisen kan få bättre stöd av Försvarsmakten vid gråzonssituationer. Rikspolischefen kom nyligen in…