Mindre kött på tallriken kan rädda klimatet

Svar på insändaren:

”Ät kött för jobb och biologisk mångfald”

Att Centerpartiet som säger sig värna om klimatet bortser från den fakta som säger att vi i Sverige behöver minska köttkonsumtionen är tråkigt.

Informationen i skolorna om att mindre kött på tallriken kan rädda klimatet är helt sann. Här kan vi konstatera att Miljöpartiet och Centerpartiet har helt olika syn.

En något mindre portion med ekologiskt och lokalt producerat kött på tallriken ger arbete för jordbrukare och köttproducenter i närområdet. Att byta ut en del av de animaliska livsmedlen på tallriken eller att välja en vegetarisk livsstil innebär inte att det svenska jordbruket klappar ihop. Även vegetariska livsmedel kräver jordbruksmark och bönder, och mark som brukas växer inte igen.

Våra betesdjur är viktiga, inte minst för den biologiska mångfalden. Men, det är många djur som inte får vara utomhus eller beta i naturbeten. Att mjölkkor ska ”slippa” vara utomhus på bete verkar dessutom vara det som många ”kämpar” för. Vi i Miljöpartiet vill ha kvar rätten till bete för korna!  

Vi tycker det är viktigt med en god och sund djurhållning och har föreslagit en skatt på importerat kött där antibiotika ofta överanvänts i djurhållningen. Genom att arbeta för mer ekologisk produktion och konsumtion och mer närproducerade livsmedel, så främjar det möjligheterna att nå våra miljömål bättre. 

I Sverige har vi en överkonsumtion av kött och konsumtionen har sedan 1990 ökat med 40 procent. De flesta äter mer proteiner än vad kroppen behöver, samtidigt som en stor del av konsumtionen tyvärr kommer från importerat kött. 

Om vi skulle följa de nationella de kostråden som innebär mindre kött- och mejeriprodukter, så skulle vi minska växthusgaserna med 25 procent. 

Om vi inte vågar prata om att maten påverkar klimatet och den biologiska mångfalden så sviker vi barnen, och lurar oss själva.  

Jimmy Lövgren

Gruppledare Miljöpartiet Stenungsund

Kia Nordqvist

Språkrör och gruppledare MP Orust

Olle Wängborg

Ordförande Miljöpartiet Tjörn