Minska på antalet läxor

Jag tycker läxorna i skolan borde minskas eftersom det är så stressigt. Jag gjorde en undersökning i min klass på…