(M)issnöjespartiet på Tjörn

Svar på insändaren: ”Destruktiva debatter” Moderaterna på Tjörn är riktigt lustiga då de beter sig som ett missnöjesparti trots att…